De verantwoordelijkheid bij laden en lossen

De verantwoordelijkheid bij laden en lossen. Vraag en antwoord.

Vraag: Ik ben op zoek naar de juridische wetgeving voor wat betreft het laden en verzenden van vrachtwagens. Ik vraag me namelijk af hoe het zit met de volgende stelling.
Er wordt een wagen geladen in een warehouse waar de chauffeur (externe transporteur) niet zelf bij is. De chauffeur krijgt te horen van een receptionist dat de wagen geladen is en tekend een cmr af. Ik vraag me het volgende af: wie is er aansprakelijk tijdens het laden van de wagen, wie is er aansprakelijk tijdens het daadwerkelijk verzenden van de goederen (via een externe transporteur dus) en wie is er aansprakelijk voor het lossen van de wagen?
Bob van Bavel, Handelsmaatschappij Haans, Tilburg.

Deze vraag wordt beantwoord door mr. Hans van den Akker, transport- en logistiekadvocaat te Gouda.

De wetgever (prof. Schadee bij opstellen van Boek 8 BW) heeft het altijd aan partijen overgelaten wie zorg zou dragen voor het laden en lossen. Dit kan per deelmarkt anders liggen. Bij melkvervoer RMO doet de chauffeur bijna alles. Bij gevaarlijke stoffen wellicht juist niet en gaat hij naar een kantine, terwijl er wordt geladen of gelost. Bij ECT gaat het laden en lossen van containers veelal automatisch. Er is dus geen regel wie moet laden of lossen. Partijen (alle drie: verlader, ontvanger en vervoerder) moeten dat dus met elkaar afspreken. In Duitsland was het uit hoofde van sociale wetgeving naar ik meen wel verboden voor chauffeurs om zelf te laden en te lossen.
De aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de lading loopt van het moment van ontvangst tot het moment van aflevering. Doorgaans wordt in het wegvervoer het laden en het lossen geacht te liggen tussen die twee momenten en behoren dus gerekend te worden tot het vervoerstraject waarvoor de vervoerder aansprakelijk is. Kan de vervoerder bewijzen, dat de schade is ontstaan doordat de afzender (ondeskundig) heeft geladen of de ontvanger (ondeskundig) heeft gelost, dan is de vervoerder niet aansprakelijk (zie bij voorbeeld art. 17 lid sub d CMR of artikel 1099 sub b van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek).
Anderzijds wordt doorgaans aangenomen, dat met het oog op de verkeersveiligheid de chauffeur verantwoordelijk is en blijft voor de juiste stuwing en het vastzetten van de lading (om schuiven en kantelen te voorkomen). Met het oog daarop is in artikel 9 lid 5 van de nieuwe AVC 2002 een controleplicht van de chauffeur opgenomen, die als volgt luidt: "De vervoerder is verplicht de door of namens de afzender verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voor zover de omstandigheden zulks toelaten. Indien hij van oordeel is, dat de belading of stuwing gebrekkig is, is hij verplicht, onverminderd het in artikel 4 lid 4 bepaalde, dit op de vrachtbrief aan te tekenen. Indien hij niet in staat of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan hij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief."

 vergelijk dit product

vraag informatie
Vraag vrijblijvend informatie / technische gegevens over deze De verantwoordelijkheid.(of gebruik het uitgebreide aanvraagformulier)

relevante links

technische specificaties *)
 De verantwoordelijkheid bij laden en lossen
Geen technische gegevens gevonden. Voeg informatie toe.
*) onder voorbehoud. Exacte specificaties kunt u opvragen bij de leverancier.


Volvo Trucks Vera ingezet in de haven van GŲteborg

MAX Trailer MAX210

GS Meppel - Volvo FMX 420 8x4 Lichtgewicht composiet kipper

Aluvan MiroVan

Transics TX-GO

Fiat - Coxx Ducato 3.0 CNG - X-Low Dental Car

DAF FTG XF510 SuperSpaceCab verlengd

DAF FT XF510 SuperSpaceCab

MAN TGX 26.460 6x2/4 BLS XXL

DAF LF220 FA 19t

Krone 20 ft containerchassis

Scania - Van Beurden R500 B 6x2*4 koelwagen


Welkom op bedrijfsauto.com, catalogus van transportmaterieel.


DAF Trucks


Truck Door Service

Renault Trucks

B.W. Rijkers
Van Hunnik Bedrijfswagens